Modrá

Vilém od jezera

Ať máš vždy odvahy dostatek, abys mohl hrdě hledět nazpátek.

Ať tě na tvé cestě štěstí provází a ruka přítele ať ti nikdy neschází.