Brána duše

Pokusil jsem se dívat na svět očima pozorovatele, kterému na vyřčené otázky život odpovídá pomocí různých náhod a znamení. Jakým způsobem jsem je rozluštil a uvedl do skutečného života, popisuji v knize, která právě vychází.